Skip to main content

Filter

blootstellingsmetingen chemische stoffen biologische agentia

Blootstellingsmetingen: noodzaak of luxe?

Blootstellingsmetingen We duiken in de wereld van de blootstellingsmetingen. Wat zijn dit voor soort metingen? Hoe worden dit soort metingen uitgevoerd? Wat doe je vervolgens met de resultaten? Deze en meer vragen komen aan de orde!  Wat zijn blootstellingsmetingen? Blootstellingsmetingen zijn metingen waarmee de concentratie gevaarlijke stoffen of biologische agentia…
CMR-stoffen wetswijziging reprotoxische stoffen

Nieuwe verplichtingen voor reprotoxische stoffen

Aanvullende verplichtingen gelden nu ook voor reprotoxische stoffen De meeste bedrijven weten dat er aanvullende verplichtingen gelden als er gewerkt wordt met carcinogene- en mutagene stoffen (CM-stoffen). Zo moet de werkgever de blootstelling aan dit soort stoffen minimaliseren en de gegevens over de blootstelling per werknemer minimaal 40 jaar bewaren.…
Plastic fles met water. Zit hier ook PFAS in?

REACH-wetgeving – mogelijke restrictie op PFAS

REACH-wetgeving - mogelijke restrictie op PFAS Als we het hebben over gevaarlijke stoffen dan is de Europese REACH wetgeving erg belangrijk en bepalend. Elke verandering of toevoeging moet worden verwerkt in de nationale wetgeving van elke lidstaat. Elk jaar worden er meerdere veranderingen of toevoegingen aangebracht. In dit artikel nemen…

REACH-wetgeving – nieuwe EUH-zinnen voor hormoon verstorende stoffen

REACH-wetgeving - nieuwe EUH-zinnen voor hormoon verstorende stoffen Als we praten over gevaarlijke stoffen, dan is de Europese REACH-wetgeving van groot belang en bepalend. Dit soort veranderingen of toevoegingen moeten worden verwerkt in de nationale wetgeving van elke lidstaat. Jaarlijks vinden er vaak meerdere wijzigingen of toevoegingen plaats. Daarom hebben…
Biologische agentia

Biologische agentia, de risico’s in kaart brengen

De kans is aanwezig dat je al wel eens van biologische agentia hebt gehoord, maar misschien weet je nog niet precies wat het inhoudt. Biologische agentia zijn alle soorten organismen die mensen, dieren, planten en bomen ziek kunnen maken. Biologische agentia zijn in principe overal te vinden. Ook op de…
CMR-stoffen wetswijziging reprotoxische stoffen

Arbovisie 2040

Arbovisie 2040 Op 31 oktober 2023 is de Arbovisie 2040 uitgebracht door de Nederlandse overheid. Deze visie is opgesteld op basis van een advies vanuit de SER en de horizonscan “De Toekomst van Gezond en Veilig Werken” die uitgevoerd is door het RIVM en TNO. Uit deze horizonscan zijn de…
Asbest verwijdering

Asbest: een fantastisch materiaal?

Asbest Asbest is een natuurlijk voorkomende vezelachtige stof die via mijnen uit de grond kan worden gehaald. Er zijn verschillende soorten asbestvezels, die allemaal net even anders zijn qua structuur of soort vezel. Het is een materiaal dat in heel veel verschillende soorten producten en toepassingen is gebruikt. Met name…