Skip to main content

Aanvullende verplichtingen gelden nu ook voor reprotoxische stoffen

De meeste bedrijven weten dat er aanvullende verplichtingen gelden als er gewerkt wordt met carcinogene- en mutagene stoffen (CM-stoffen). Zo moet de werkgever de blootstelling aan dit soort stoffen minimaliseren en de gegevens over de blootstelling per werknemer minimaal 40 jaar bewaren. Naast deze voorbeelden zijn er nog meer verplichtingen waaraan voldaan moet worden. Dit was tot op heden niet van toepassing op de reprotoxische stoffen. Daar komt nu verandering in door de wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling. Op 21 mei 2024 is de wijziging van kracht gegaan. U kunt hierover meer lezen op de website van het Arboportaal.

Wat is er veranderd?

De volgende wijzigingen zijn aangebracht:

  • De aanvullende verplichte registratie voor CM-stoffen is nu ook van toepassing op de reprotoxische stoffen. Hieronder valt ook de bewaartermijn, van 40 jaar, voor (blootstellings-)gegevens van medewerkers.
  • Er is een verplichting om de blootstelling te minimaliseren voor reprotoxische stoffen waarvan niet duidelijk is of er een veilig blootstellingsniveau is.
  • Grenswaarden voor een aantal CMR-stoffen zijn verlaagd.

Waar moeten bedrijven rekening mee houden?

Bedrijven waar gewerkt wordt met reprotoxische stoffen moeten allereerst zorgen dat de inventarisatie van gevaarlijke stoffen en processen (stap 1) up-to-date en volledig is. De verlichte registratie moet aangevuld worden met de gegevens over reprotoxische stoffen. Gebruikt u een softwareprogramma of tool voor het beheer van uw gevaarlijke stoffen? Zorg dan dat alle gegevens hier ook up-to-date zijn. Informeer daarnaast naar de mogelijkheden, voor het toevoegen van de registratie voor reprotoxische stoffen, bij de softwareontwikkelaar of tooleigenaar.

Zorg dat de persoonsgegevens, de koppeling tussen de blootstelling en de medewerker, worden opgeslagen bij de HR/P&O afdeling. Deze registratie moet al ingericht zijn voor de CM-stoffen. Dit moet nu ook worden aangevuld met de gegevens van medewerkers die werken met reprotoxische stoffen.

Blootstelling aan reprotoxische stoffen

De blootstelling aan reprotoxische stoffen (stap 2) moet ook volledig en up-to-date zijn. Ook de beheersmaatregelen (stap 3) moeten opnieuw worden beoordeeld voor de reprotoxische stoffen. Voor de reprotoxische stoffen met een veilige drempelwaarde moeten voldoende beheersmaatregelen worden toegepast om onder deze grenswaarde te blijven. Voor reprotoxische stoffen zonder veilige drempelwaarde moeten aanvullende maatregelen worden toegepast om de blootstelling te minimaliseren.

Medewerkers moeten goed op de hoogte worden gebracht van de gevaren en risico’s van het werken met reprotoxische stoffen. De werkplekinstructies en voorlichting moet daarom ook worden geactualiseerd en worden aangevuld. Op deze manier kunt u ervoor zorgen dat medewerkers op de hoogte zijn van de gevolgen van deze wijziging in de wetgeving.

Meer weten of vragen?

Heeft u vragen over CMR-stoffen en de registratie hiervan? Neem dan vooral contact met ons op via info@paltrock.com of bel naar 030-2520345!

Wilt u meer weten over CMR-stoffen? Bekijk dan onze e-learning over CMR- en sensibiliserende stoffen in onze webshop.

Volg ons ook via LinkedIn om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen!