Skip to main content

REACH-wetgeving – mogelijke restrictie op PFAS

Als we het hebben over gevaarlijke stoffen dan is de Europese REACH wetgeving erg belangrijk en bepalend. Elke verandering of toevoeging moet worden verwerkt in de nationale wetgeving van elke lidstaat. Elk jaar worden er meerdere veranderingen of toevoegingen aangebracht. In dit artikel nemen we je mee bij een van deze veranderingen: de voorgenomen restrictie op PFAS.

Wat zijn PFAS eigenlijk?

Per- en polyfluoralkyl stoffen (PFAS) zijn stoffen die zeer persistent zijn in het milieu, dieren en de mens. Er bestaan meer dan 10.000 soorten PFAS. PFAS worden veelvuldig toegepast, onder andere is textiel, voedsel verpakkingen, smeermiddelen, koelmiddelen, elektronica enz. De meest bekende PFAS zijn PFOS en PFOA. Deze PFAS zijn verdacht kankerverwekkend, reprotoxisch en immuun verstorend. Blootstelling aan PFAS kan dus grote gevolgen hebben voor de mens, de dieren en het milieu.

De voorgenomen restrictie op PFAS

Op 13 januari 2023 is er een voorstel ingediend bij ECHA, door een aantal lidstaten van de EU waaronder Nederland, met het verzoek tot de restrictie van verschillende soorten PFAS. In dit voorstel wordt er gevraagd op een verbod op twee verschillende soorten:

  • PFAS met minimaal een fluor methyl groep
  • PFAS met een methyleen koolstofgroep zonder een H/CL/Br/I atoom eraan vast

Ze vragen dat dit verbod gaat gelden voor:

  • Productie van deze PFAS (in pure vorm, als mengsel of in producten)
  • Het op de markt brengen van deze PFAS (in pure vorm, als mengsel of in producten)

Daarnaast zijn er grenzen opgenomen in het voorstel. Als de concentratie boven deze grenzen komt, valt deze onder de restrictie.

De verwachting is dat de restrictie in 2025 volledig beoordeeld zal zijn door ECHA. Daarna zal ECHA advies uitbrengen aan de Europese Commissie.

Heeft u vragen over PFAS en de mogelijke impact, van de voorgenomen restrictie, op uw bedrijf?
Neem dan vooral contact met ons op via info@paltrock.com of bel naar 030-2520345!

Wilt u meer weten over de REACH- en CLP-wetgeving? Binnenkort komt onze e-learning over REACH beschikbaar in onze webshop.
Volg ons via LinkedIn om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen!