Skip to main content

Inventarisatie van biologische agentia

Onze experts identificeren en inventariseren biologische agentia op je locatie. Op deze manier kunnen de gevaren goed in kaart worden gebracht.

Blootstelling via inademing

Onze experts voeren beoordelingen uit om de risico’s van het inademen van biologische agentia te beoordelen.

Blootstellingsmetingen

We voeren nauwkeurige metingen uit om blootstelling aan biologische agentia nog beter in kaart te brengen.

Binnenklimaatmetingen

Soms is het nodig binnenklimaatmetingen uit te voeren om een gezonde werkomgeving te waarborgen. Hiermee brengen we o.a. de temperatuur, luchtvochtigheid en de concentratie CO2 in kaart. Daarnaast kijken we naar de mogelijke aanwezigheid van biologische agentia, zoals bacteriën en schimmels.

Beheersen

We geven advies over het nemen van beheersmaatregelen volgens de arbeidshygiënische strategie.

Schrijven van een programma van eisen

Onze experts helpen bij het opstellen van specificaties voor ventilatiesystemen en een programma van eisen.

Advies voor ‘Safe by Design’- projecten

We geven deskundig advies om veiligheidsaspecten te integreren in ontwerpprojecten en zo de blootstelling aan biologische agentia te voorkomen en te minimaliseren.

Borgen

We voorzien in werkplekinstructies en voorlichting voor werknemers om veiligheid te waarborgen. Dit kan door gebruik te maken van de diensten van de Paltrock BioChem Academy.

Audits biologische agentia

Onze audits zorgen ervoor dat het beheer van biologische agentia altijd up-to-date en compliant is en blijft.

MET WIE WE WERKEN

Bij Paltrock Biochem werken we met én voor uiteenlopende bedrijven en organisaties.

Paltrock biochem vandaag

Filter

Chemische stoffen

REACH-wetgeving – nieuwe EUH-zinnen voor hormoon verstorende stoffen

REACH-wetgeving - nieuwe EUH-zinnen voor hormoon verstorende stoffen Als we praten over gevaarlijke stoffen, dan is de Europese REACH-wetgeving van groot belang en bepalend. Dit soort veranderingen of toevoegingen moeten worden verwerkt in de nationale wetgeving van elke lidstaat. Jaarlijks vinden er vaak meerdere wijzigingen of toevoegingen plaats. Daarom hebben…
Biologische agentia
Biologische agentia

Biologische agentia, de risico’s in kaart brengen

De kans is aanwezig dat je al wel eens van biologische agentia hebt gehoord, maar misschien weet je nog niet precies wat het inhoudt. Biologische agentia zijn alle soorten organismen die mensen, dieren, planten en bomen ziek kunnen maken. Biologische agentia zijn in principe overal te vinden. Ook op de…
Beroepsziekten

Arbovisie 2040

Arbovisie 2040 Op 31 oktober 2023 is de Arbovisie 2040 uitgebracht door de Nederlandse overheid. Deze visie is opgesteld op basis van een advies vanuit de SER en de horizonscan “De Toekomst van Gezond en Veilig Werken” die uitgevoerd is door het RIVM en TNO. Uit deze horizonscan zijn de…

Paltrock BioChem vacatures

Bekijk vacature(s)