Skip to main content

Blootstellingsmetingen: noodzaak of luxe?

Blootstellingsmetingen

We duiken in de wereld van de blootstellingsmetingen. Wat zijn dit voor soort metingen? Hoe worden dit soort metingen uitgevoerd? Wat doe je vervolgens met de resultaten? Deze en meer vragen komen aan de orde! 

Wat zijn blootstellingsmetingen?

Blootstellingsmetingen zijn metingen waarmee de concentratie gevaarlijke stoffen of biologische agentia in de lucht kan worden vastgesteld.
Dit soort metingen kunnen met behulp van verschillende methoden en technieken worden uitgevoerd. Elke situatie vraagt om een goede selectie van methoden en technieken.
Ook voeren we
de metingen volgens de huidige stand der techniek en wetenschap uit. De meeste arbeidshygiënisten, (arbeids)toxicologen en andere Arbo professionals zijn hierin opgeleid en ervaren.

Hoe worden blootstellingsmetingen uitgevoerd?

Blootstellingsmetingen worden uitgevoerd door een monster te nemen van de lucht. Het monster wordt vervolgens door een laboratorium geanalyseerd. Het laboratorium geeft aan wat de concentratie aan gevaarlijke stoffen en/of biologische agentia is geweest, tijdens het uitvoeren van de meting. Deze concentratie moet vervolgens worden getoetst aan een grenswaarde.

Wat is het doel van blootstellingsmetingen?

Het doel, van het uitvoeren van blootstellingsmetingen, is bepalen of de blootstelling voldoende beheerst is of niet. Het kan zijn dat er nog maatregelen genomen moeten worden. Het beschermen van de gezondheid van medewerkers staat hierin absoluut centraal!

Moet je altijd metingen uitvoeren?

Moet je dan voor alle situaties, waarin wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen en/of biologische agentia, metingen laten uitvoeren? Gelukkig is dit niet nodig! Je kunt bijvoorbeeld eerst de producten en/of processen gaan prioriteren. Daarna maak je een selectie van de processen waar je metingen voor laat uitvoeren. Ook kun je gebruik maken van blootstellingsmodellen. Hiermee kun je de concentratie gevaarlijke stoffen in de lucht berekenen. Deze modellen zijn er (nog) niet voor biologische agentia. Als je de concentratie biologische agentia in de lucht wilt weten, zul je dus altijd blootstellingsmetingen moeten inzetten. 

Meer weten of vragen?

Heeft u vragen over blootstellingsmetingen? Neem dan vooral contact met ons op via info@paltrock.com of bel naar 030-2520345!

Via onze Academy en opleidingen kunt u meer leren over gevaarlijke stoffen en biologische agentia.

Volg ons ook via LinkedIn om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen!