Skip to main content

REACH-wetgeving – nieuwe EUH-zinnen voor hormoon verstorende stoffen

Als we praten over gevaarlijke stoffen, dan is de Europese REACH-wetgeving van groot belang en bepalend. Dit soort veranderingen of toevoegingen moeten worden verwerkt in de nationale wetgeving van elke lidstaat. Jaarlijks vinden er vaak meerdere wijzigingen of toevoegingen plaats. Daarom hebben we het hier over een van deze veranderingen: de nieuwe EUH-zinnen voor hormoon verstorende stoffen.

REACH- en CLP-wetgeving

De EUH-zinnen maken deel uit van de CLP-wetgeving, wat een onderdeel is van de grotere REACH-wetgeving. Hierin staat, onder andere, in hoe producten en enkelvoudige stoffen (componenten) geclassificeerd moeten worden. Alle bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren (fabrikanten) of samenstellen (formuleerders) moeten de nieuwe REACH- en CLP-wetgeving volgen.

Nieuwe EUH-zinnen

De nieuwe EUH-zinnen hebben betrekking op hormoon verstorende eigenschappen. Deze eigenschappen worden ingedeeld naar effecten op mensen, het milieu of de accumulatie van de stof in het milieu. Hieronder staan de nieuwe H-zinnen en hun betekenissen in een tabel.

EUH-zin Betekenis
EUH380 Kan endocriene verstoring veroorzaken bij de mens
EUH381 Verdacht van het veroorzaken van endocriene verstoring bij de mens
EUH430 Kan endocriene verstoring veroorzaken in het milieu
EUH431 Verdacht van het veroorzaken van endocriene verstoring in het milieu
EUH440 Hoopt zich op in het milieu en levende organismen, waaronder de mens
EUH441 Hoopt zich sterk op in het milieu en levende organismen, waaronder de mens
EUH450 Kan langdurige en diffuse verontreiniging van waterbronnen veroorzaken
EUH451 Kan zeer langdurige en diffuse verontreiniging van waterbronnen veroorzaken

Vastlegging in de REACH- en CLP-wetgeving

In de REACH- en CLP-wetgeving wetgeving is vastgelegd wanneer elke EUH-zin moet worden toegepast. Dit hangt af van het type endocriene verstoring (categorie 1 of 2), het type accumulatie in het milieu en de concentratie in de mix. Vanaf april 2023 maken deze nieuwe EUH-zinnen deel uit van de wetgeving.

Overgangstermijnen

Gelukkig zijn er overgangstermijnen voor alle bedrijven die hiermee te maken hebben. Voor nieuwe stoffen op de markt moeten bedrijven vanaf 1 mei 2025 aan de nieuwe regels voldoen, terwijl bedrijven voor stoffen die al in de Europese Unie (EU) worden verhandeld, vanaf 1 november 2026 aan de nieuwe regels moeten voldoen. Voor mengsels gelden aparte overgangsperiodes. Nieuwe mengsels moeten voldoen aan de nieuwe EUH-zinnen vanaf 1 mei 2026, terwijl bedrijven tot 1 mei 2028 de tijd hebben om de classificatie en etikettering van bestaande mengsels bij te werken.

Heeft u vragen over deze nieuwe EUH-zinnen en de mogelijke impact op uw bedrijf?
Neem dan vooral contact met ons op via info@paltrock.com of bel naar 030-2520345.

Wilt u meer weten over de REACH- en CLP-wetgeving? Binnenkort komt onze e-learning over REACH beschikbaar.
Volg ons via LinkedIn om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen!