Skip to main content

Filter

REACH-wetgeving – nieuwe EUH-zinnen voor hormoon verstorende stoffen

REACH-wetgeving - nieuwe EUH-zinnen voor hormoon verstorende stoffen Als we praten over gevaarlijke stoffen, dan is de Europese REACH-wetgeving van groot belang en bepalend. Dit soort veranderingen of toevoegingen moeten worden verwerkt in de nationale wetgeving van elke lidstaat. Jaarlijks vinden er vaak meerdere wijzigingen of toevoegingen plaats. Daarom hebben…
Biologische agentia

Biologische agentia, de risico’s in kaart brengen

De kans is aanwezig dat je al wel eens van biologische agentia hebt gehoord, maar misschien weet je nog niet precies wat het inhoudt. Biologische agentia zijn alle soorten organismen die mensen, dieren, planten en bomen ziek kunnen maken. Biologische agentia zijn in principe overal te vinden. Ook op de…

Arbovisie 2040

Arbovisie 2040 Op 31 oktober 2023 is de Arbovisie 2040 uitgebracht door de Nederlandse overheid. Deze visie is opgesteld op basis van een advies vanuit de SER en de horizonscan “De Toekomst van Gezond en Veilig Werken” die uitgevoerd is door het RIVM en TNO. Uit deze horizonscan zijn de…
Asbest verwijdering

Asbest: een fantastisch materiaal?

Asbest Asbest is een natuurlijk voorkomende vezelachtige stof die via mijnen uit de grond kan worden gehaald. Er zijn verschillende soorten asbestvezels, die allemaal net even anders zijn qua structuur of soort vezel. Het is een materiaal dat in heel veel verschillende soorten producten en toepassingen is gebruikt. Met name…